pravdiko.mk website worth and domain value is $ 234www.pravdiko.mk website price

pravdiko.mk

estimated website price is
$ 234
Domain Value Estimator $ 234
Site Price calculated at 5/16/2022   

Website Price calculated long time ago.
Click here to recalculate current price.
This website/domain is on-sale. You can see the details on www.siteprice.org/OnSale.aspx page.

Website Info   
Domain Name: www.pravdiko.mk
Title: правдико | имаш право да знаеш
Description: портал за промовирање на правата и обврските на граѓанинот во различни области | имаш право да знаеш
Keywords:
право охридски рамковен договор прекувремена работа ЗАКОН
обрасци судска пракса прирачник човекови права
судски адресар правосуден испит адресар државен службеник
адвокат дигитален сертификат извршител авторско право
парава пракса договор долг
парно жалба Глоба суд
сметки образец плата Отказ
молба наследник администрација барање
издршка прекршок пресуда нотар
трошоци медијација отпис долгови
струја оставина распределба наследни редови
семејно насилство отказно решение тужба парцела
поднесок судење во разумен рок молчење на администрација сообраќаен прекршок
застареност застарување мвр шенген
контрола осигурителни компании Европска Унија општествена одговорност
инспекција пазарна инспекција трудова инспекција управна инспекција
полициски службеник малолетник клевета и навреда надомест на штета
прислушкување шпионажа европски суд за човекови права пензија
инвалидска пензија семејна пензија суд на правдата комисија на европска унија
совет на европска унија устав на рм жалба до есчп допуштеност на жалба
избрани пресуди збирка пресуди апелационен суд основен суд
врховен суд полномошно трговско полномошно меница
даночна измама кривично гонење управа за јавни приходи возачки испит
вкрстено испитување нов зкп закон за администрација закон за
пречистени закони категоризирани закони вонсудско спогодување арбитража
упис на доо упис на дооел јавно приватно партнерство европски обдусман
жалба во стразбур одмерување на казните адвокатски вештини адвокатски великани
безвизен режим азил службен пасош административна такса
комунална такса стечај боловање еднократна парична помош
работа на странци доброволно здраствено осигурување конкурентска клаузула конкурентско дејствување
надоместок телесно оштетување продолжена пензија јавни службеници државни службеници
административни службеници судски службеници семинар развод
цензура етаж референдум легализација
локална самоуправа петиција дискриминација бременост и боледување
породилно минимална плата работа прекувремено работа ноќе
ноќна работа социјална парична помошкандидат за вработување оглас за вработување додатоци на плата
причини за отказ отказен рок јубилејна награда детски додаток
постапка посвојување условен паричен надоместок дозвола за брак губење поштенска пратка
издршка одговорност туристички агенции оспорување татковство мајчинство етажна сопственост издавање потерница
постапка екстрадиција испитување обвинет лишување од слобода противизвршување
уредување меѓи исклучување од наследство упис на залог ништовни договори
рушливи договори компензација пребивање нематријална штета
материјална штета назначување старател заштита лични податоци договор доживотна издршка
договор распределба на имот преиначување на тужба мобилни оператори права улога детективи
приватно обезбедување полиција надлежност примена сила мвр нотар тужба приговор
извршител плата пензија општокорисна работа малолетнички затвор капар
неплатени сметки корупција работи на црно притворање права
заеднички имот брачна тековина заедничка сопственост сосопственост етажна сопственост
куќен совет дело на омраза говор на омраза данок на имот
данок подарок ослободување данок поклон авторско дело
тестамент странска судска одлука регистрирање патент регистрирање трговска марка
заштита авторски права меѓународна возачка дозвола финансиска полиција финансиска дисциплина
мирен протест бракоразводна парница услови за брак јавни набавки
одлуки јавни набавки второстепена комисија права избори кривични дела избори
општински имот граѓанска иницијатива локално ниво индустриска сопственост
право протест пријавување протест право живот експропријација
санитарна инспекција единствен матичен број значење лиценца вештак општински совет
претседател на рм едношалтерски систем уставен суд државно правобранителство
веродостојна исправа договор за дар помилување спречување корупција
меѓуопштинска соработка бесплатна правна помош правен совет децентрализација
приватизација амнестија дрога амстердам смртна казна слобода на изразување
адвокатска комора помош нега надомест самохран родител анализа судски постапки
еколошко право преведување европски акти одобрение градба општински обрасци
катастар обрасци ујп обрасци централен регистар обрасци прокура
малцински акционери основна главнина приватизација обрасци судски обрасци
радиодифузна такса ревизорски извештаи обука на судии заштита човекови права
тужба трошоци жалба трошоци адвокат трошоци административна постапка
граѓански организации основање граѓански организации синдикат договори
граѓански организации обрасци упис граѓанска организација статут граѓанска организација невладина организација
бесплатен правен совет електронска достава здруженија и фондации права на потрошувачите
производ со недостаток неисправен производ права на заедниците плати судии
оцена на судии пријави судија судски совет услови јавен обвинител
јавен обвинител нов зкп пријава персонален данок насилство работно место вознемирување работно место
пријава мобинг јавна служба имотно правни спорови мерка притвор
заштита пациенти права пациенти штрајк право штрајк
политички слободи права здраствено осигурување старосна пензија безбедност здравје при работа
потрошувачки кредит закон домување притвор пред судење новинари права
волонтери права волонтирање истражни дејствија зкп прирачник полагање државен службеник
спогодување вина нов зкп истражни дејствија нов зкп услови дозвола оружје повреда јавен ред мир
јавна чистота глоби нов начин правосуден испит нужна одбрана бучава соседи пријава
договор за дело ослободување данок ддв коментар закон
Domain Age:
Hosting Provider: Nodisto IT, LLC
Categories:


Estimated Website Traffic & Revenue
Daily Unique Visitors Daily Unique Visitors ? :
Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.
Daily Advertisement Revenue Daily Ads Revenue ? :
Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.
$0.01
Daily Pageview Count Daily Pageviews ? : 6 Monthly Advertisement Revenue Monthly Ads Revenue ? :
Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$0
Average Time Duration on Site Avg. Time On Site ? :
Average time on website is calculated based on alexa values.
2:04 Yearly Advertisement Revenue Yearly Ads Revenue ? :
Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$4

Backlinks
Moz Links Moz Links ? :
Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count.

Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.
Majestic Referring Domains Majestic Ref. Domains ? :
Total unique number of domain count pointing to this website
Majestic Referring IPs Majestic Referring IPs ? :
Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.
Majestic External Backlinks Majestic External B. ? :
Total number of external backlinks to root URL.
SemRush Links SemRush Links ? :
Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.
1,111,998 Alexa Backlink Alexa Backlinks ? :
Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.
94

Site Rankings
Moz DA(Domain Authority) Moz DA(Domain Auth.) ? :
Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.
-1 Moz PA(Page Authority) Moz PA(Page Authority) ? :
This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.
-1
Moz Rank Moz Rank ? :
MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.
Majestic Trust Flow Majestic Trust Flow ? :
Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.
Majestic Citiation Flow Majestic Citiation Flow ? :
Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.
SemRush Rank SemRush Rank ? :
SemRush Rank
1,864,692
Keywords in Top 100 Keywords in Top 100 ? :
Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.
421 Alexa Rank Alexa Rank ? :
Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.
443,364

Site Visibility
Google Pagerank Google Pagerank ? :
Google pagerank is one of the most determining factor for a website quality today. And getting a high PR value is not an easy task. It requires lots of quality work. So Google pagerank value is an important factor for site price worth calculation.
-Not Important Anymore- Bing Visibility Bing Index ? :
Bing Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.
Google Visibility Google Index ? :
Google Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.
check Website Speed Website Speed ? :
Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...
1.1 (medium)
Yahoo Visibility Yahoo Index ? :
Yahoo Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.

Social Media Visibility
Facebook Likes Facebook Likes ? :
Facebook Like Count of main page.
0 Facebook Shares Facebook Shares ? :
Facebook Share Count. How many times page was shared on Facebook
4,913
Facebook Reactions Facebook Reactions ? :
Facebook Reactions. Number of reactions that related to URL on Facebook
505 Facebook Comments Facebook Comments ? :
Facebook Comments. Number of comments that related to URL on Facebook
1

Top Competitors - Similar Sites
Competitor Url
Website Worth

www.mtsp.gov.mk $ 805K www.ujp.gov.mk $ 18.8K www.mvr.gov.mk $ 5.7K www.akademik.mk $ 3.2K www.netpress.com.mk $ 2.9K www.360stepeni.mk $ 1K www.akademik.mk $ 3.2K www.faktor.mk $ 1K www.ujp.gov.mk $ 18.8K www.360stepeni.mk $ 1K www.a1on.mk $ 1.1K www.slvesnik.com.mk $ 541K www.mtsp.gov.mk $ 805K www.24.mk $ 8.2K www.sdk.mk $ 8.6K www.vlada.mk $ 31.3K www.pravovadurzhava.com $ 8.1K www.finalbible.com $ 3.4K www.justinian.ua $ 2.1K www.inlatplus.lv $ 1.3K www.justicia.mk $ 400 www.legis.ru $ 200 www.trudipravo.bg $ 100 www.sledkom-rt.ru $ 100 www.ukr.tcg.net.ua $ 100 www.aktaktika.ru $ 100

Top Competitors & Similar Websites Similar sites like pravdiko.mk

SEO Checker & SEO Analyzer Report
Follow pravdiko.mk
E-mail: OK  

Top 10 Visitors Percentage By Countries


Top 5 Keywords send traffic to the website


Share pravdiko.mk on Social MediaIs this your website? What if somebody wants to buy it?
About 100.000 people visit siteprice.org monthly. What if somebody wants to buy your website/domain? Don't miss your chance! Put our widget into your website so people can be aware about your website worth.
Website Worth Calculator $ 234
Put the following HTML code in your website on main page(anywhere you want) to show your website price and domain worth.


   

Sell my website


   

Sell my domain

If you own this website and want to sell on siteprice.org, just register and verificate it.
siteprice.org allows people contact with you who may interest with your website/domain. You can sell your domain name with website hosting.


Yes I like this website!
Are you interesting or maybe will interest with this website/domain?
So rate this website to let the website owner knows how many people following his/her website.

Total People Rated: 0


Are you the owner of this website? Don't miss your chance, there is always a buyer for everything. Put the widget code to your website and put your website to siteprice.org On Sale page.What is siteprice.org?

siteprice.org is a free website worth calculator and domain valuation tool.

siteprice.org helps you to find your website market price and your domain value. siteprice.org estimates the website market price(not the business price) with using several information with gathering, collecting and analyzing data from internet resources.

The algorithm makes an estimation for the website value assuming that if the website uses Google Adsense in every page and 3 ads in proper best locations. If you own this website and even if you are using Adsense and not getting a similar income, we would suggest to research ad placement to get better income.

To estimate the worth of a website, siteprice.org calculates with its own unique algorithm. If you want to sell your website or buy a website you'll probably need to know that "what is the estimated value of the site" and appraise it.

And maybe your website or a website worths thousands. Maybe you don't even think about to sell your website, but don't miss your chance, calculate your website estimated price and put it your site to catch somebody who may want to interest your website.

siteprice.org allows you to sell your website/domain and buy websites with website hosting. You can find cheap domains and purchase domain names. To sell your website or domain, calculate your website price then put the siteprice.org code to your website to attrack your visitors to sell your website/domain and tell them you may sell your website or domain.

If you want to sell websites you own or buy an already existing website, siteprice.org is one of the easiest place that you can find. We want to bring sellers and buyers together and contact with them easily and establish a trade environment.

Metrics

Daily Unique Visitors: Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.

Daily Pageviews: Estimated total Daily Pageview count.

Avg. Time On Site: Average time on website is calculated based on alexa values.

Daily Ads Revenue: Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.

Monthly Ads Revenue: Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Yearly Ads Revenue: Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Moz Links: Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count. Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.

Majestic Referring Domains: Total unique number of domain count pointing to this website

Majestic Referring IPs: Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.

Alexa Backlinks: Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.

SemRush Links: Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.

Majestic External B.: Total number of external backlinks to root URL.

Moz DA(Domain Auth.): Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.

Moz PA(Page Authority): This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.

Moz Rank: MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.

Majestic Trust Flow: Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.

Majestic Citiation Flow: Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.

SemRush Rank: SemRush Rank is kind of a ranking calculated by SemRush similar to Google Pagerank.

Keywords in Top 100: Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.

Search Engines Indexing: Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.

Alexa Rank:Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.

Website Speed: Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...

Facebook Likes: Number of likes that related to root URL on Facebook

Facebook Shares: How many times page was shared on Facebook

Facebook Reactions: Number of reactions that related to URL on Facebook

Facebook Comments: Number of comments that related to URL on Facebook


 


Latest sites