ue-varna.bg website worth and domain value is $ 198,996www.ue-varna.bg website price

ue-varna.bg

estimated website price is
$ 198,996
Domain Value Estimator $ 199K
Site Price calculated at 1/22/2014   

Website Price calculated long time ago.
Click here to recalculate current price.
This website/domain is on-sale. You can see the details on www.siteprice.org/OnSale.aspx page.

Website Info   
Domain Name: www.ue-varna.bg
Title: икономически университет – варна
Description: икономически университет - варна е най-иновативният в българия. университетът е първото българско висше търговско училище в българия с над 100-годишна история. икономически университет – варна, вторият създаден в българия, има минало, с което се гордее и бъдеще, с което продължава да се утвърждава сред университетите в европа: високо качество в обучението; квалифицирани и компетентни преподаватели; учебна документация, хармонизирана с европейското образователно пространство с отразени в нея нови знания и бизнес практики. да следваш в икономически университет – варна е избор на качествено обучение, световно призната диплома и успешна подготовка за добра реализация! иу - варна е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят. високата оценка за институционална акредитация, дадена от акредитационния съвет на националната агенция за оценяване и акредитация (наоа) е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със закона за висшето образование. иу - варна е удостоен с приз сграда на годината - 2015 в категория сгради паметници на културата, музеи, храмове. библиотеката на икономически университет – варна е носител на наградата библиотека на годината 2011 на българската библиотечно-информационна асоциация и е една от най-модерните в страната. в колежа по туризъм към икономически университет - варна се осъществява обучение в окс професионален бакалавър по туризъм в 4 специалности и срок на обучение 3 години.
Keywords:
икономически университет варна Икономически университет - Варна ИУ - Варна университет
икономически Варна Иу UE
UE - Varna UEV прием на студенти Кандидатстудентска кампания
практики и стажове база за обучение Сграда на годината икономика
администрация и управление медии обществени комуникации и информационни науки счетоводство
Финансов контрол приложна информатика статистика иконометрия
икономика и управление английски език изпити търговия
конференция международни каталог прием
туризъм библиотека курсове диплома
стипендии човешки ресурси предприемачество право
класиране инфраструктура конферентна зала международни организации
магистратура кандидат-студенти кандидатстване руски език
магистри бакалаври дистанционно обучение асистент
стокознание еразъм бакалавър магистър
редовно обучение задочно обучение материална база записване
Докторанти Държавни изпити и защити Е-ресурси Изпитна сесия
Интензивни езикови курсове ЕРАЗЪМ Кандидатстване за общежития Класиране в общежития Конкурси за академични длъжности и научни степени
Курсове за дистанционно обучение Международна дейност Икономически и социални алтернативи аула
кандидатстудентски прием бакалавърски прием електронен кандидатстудентски изпит електронен изпит
онлайн изпит кандидатмагистърска кампания accounting обучение
образование кариера студент финанси
Форум новини такси стол
Бизнес логистика Наука специалности
преподаватели Nottingham Trent University проекти събития
структура ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Реализация ректор
професор Студентски съвет Научна разписание
кръгла маса международни прояви симпозиум онлайн обучение
треньори успехи бизнес икономика следдипломен
следдипломна преподаване нормативни документи общежития
професори Научна дейност мобилност спортен комплекс
Междууниверситетски договори Междууниверситетски център за развитие на кариерата Мобилност на студенти Моята мобилност
Направления и специалности Научни издания Научни институти и центрове Научни конференции и прояви
Научни трудове Научноизследователска Дейност Общежития и столове Обществени поръчки и търгове
Онлайн обучаваща система Планов прием Правилник за прием Предстоящи конкурси
Преподавателска мобилност Програма CEEPUS Програма ЕРАЗЪМ Програмен съвет
Реализиране Ректорски съвет Спорт и отдих Студенти в неравностойно положение
Студентска мобилност Студентски организации Студентско общежитие Съвместни магистърски програми
Такси за обучение Тестови център Уеб студент Университетски
Университетски форум Условия за кандидатстване Учебен график Учебен отдел
Форми и организация Чуждестранни студенти nottingham business school застраховане и осигуряване
счетоводство и одит стопански факултет International Business and Management научноизследователски институт
почетни звания на ИУ-Варна специалности в ОКС „магистър” специалности в ОКС „бакалавър” столове на ИУ-Варна
удостоени с почетни звания Финансово-счетоводен факултет Счетоводство и финанси Строителен бизнес и предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции Индустриален бизнес и предприемачество Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Дигитални медии и ПР
Екологичен бизнес и регионална сигурност Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии Икономика и търговия
Стокознание и митническа дейност Аграрен бизнес Computer Science маркетинг
управление на проекти мениджмънт информатика Строително предприемачество
счетоводство и контрол Публични финанси Бизнес консултиране корпоративни финанси
международни икономически отношения публична администрация Екоикономика Факултет Информатика
Бизнес информационни системи Факултет Управление Международен бизнес Международен туризъм
Професионално направление Икономика Банков мениджмънт Финанси и иновации International Business and Economics
Корпоративен бизнес и управление Логистичен мениджмънт Глобален търговски бизнес Качество и експертиза на стоките
Управление на продажбите и мърчандайзинг Реклама и медийни комуникации Корпоративен маркетинг Комуникации и бизнес развитие
Маркетинг и бранд мениджмънт Социални изследвания и консултиране Професионално направление Администрация и управление Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси Публичен мениджмънт и административна власт Професионално направление Туризъм Международен туристически бизнес
Професионално направление Информатика и компютърни науки
Domain Age:
Hosting Provider: Triada Soft ltd.
Categories:


Estimated Website Traffic & Revenue
Daily Unique Visitors Daily Unique Visitors ? :
Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.
16,500 Not Correct?
Daily Advertisement Revenue Daily Ads Revenue ? :
Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.
$165
Daily Pageview Count Daily Pageviews ? : 1,056,000 Monthly Advertisement Revenue Monthly Ads Revenue ? :
Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$4,950
Average Time Duration on Site Avg. Time On Site ? :
Average time on website is calculated based on alexa values.
Yearly Advertisement Revenue Yearly Ads Revenue ? :
Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$59,400

Backlinks
Moz Links Moz Links ? :
Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count.

Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.
Majestic Referring Domains Majestic Ref. Domains ? :
Total unique number of domain count pointing to this website
Majestic Referring IPs Majestic Referring IPs ? :
Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.
Majestic External Backlinks Majestic External B. ? :
Total number of external backlinks to root URL.
SemRush Links SemRush Links ? :
Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.
Alexa Backlink Alexa Backlinks ? :
Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.
262

Site Rankings
Moz DA(Domain Authority) Moz DA(Domain Auth.) ? :
Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.
Moz PA(Page Authority) Moz PA(Page Authority) ? :
This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.
Moz Rank Moz Rank ? :
MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.
Majestic Trust Flow Majestic Trust Flow ? :
Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.
Majestic Citiation Flow Majestic Citiation Flow ? :
Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.
SemRush Rank SemRush Rank ? :
SemRush Rank
Keywords in Top 100 Keywords in Top 100 ? :
Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.
Alexa Rank Alexa Rank ? :
Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.
352,448

Site Visibility
Google Pagerank Google Pagerank ? :
Google pagerank is one of the most determining factor for a website quality today. And getting a high PR value is not an easy task. It requires lots of quality work. So Google pagerank value is an important factor for site price worth calculation.
-Not Important Anymore- Bing Visibility Bing Index ? :
Bing Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.
Google Visibility Google Index ? :
Google Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.
check Website Speed Website Speed ? :
Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...
.5 (fast)
Yahoo Visibility Yahoo Index ? :
Yahoo Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.

Social Media Visibility
Facebook Likes Facebook Likes ? :
Facebook Like Count of main page.
64 Facebook Shares Facebook Shares ? :
Facebook Share Count. How many times page was shared on Facebook
0
Facebook Reactions Facebook Reactions ? :
Facebook Reactions. Number of reactions that related to URL on Facebook
0 Facebook Comments Facebook Comments ? :
Facebook Comments. Number of comments that related to URL on Facebook
0

Top Competitors - Similar Sites
Competitor Url
Website Worth

www.unwe.bg $ 2.6K www.bfu.bg $ 1.9M www.uni-svishtov.bg $ 111K www.swu.bg $ 8.3K www.mu-varna.bg $ 327K www.uni-vt.bg $ 300 www.uni-ruse.bg $ 99.9K www.tu-varna.bg $ 0 www.uni-sz.bg $ 301K www.nbu.bg $ 41.8K www.klgtu.ru $ 91.3K www.city-sheffield.bg $ 10.2K www.urgau.ru $ 6.4K www.expertaccounting-bg.com $ 4.8K www.uchenik.com $ 4.4K www.edu.dir.bg $ 3.1K www.prkernel.com $ 3K www.bti.secna.ru $ 1.1K www.econ.bg $ 700 www.interlogos.bg $ 100

Top Competitors & Similar Websites Similar sites like ue-varna.bg

SEO Checker & SEO Analyzer Report
Follow ue-varna.bg
E-mail: OK  

Top 10 Visitors Percentage By Countries


Share ue-varna.bg on Social MediaIs this your website? What if somebody wants to buy it?
About 100.000 people visit siteprice.org monthly. What if somebody wants to buy your website/domain? Don't miss your chance! Put our widget into your website so people can be aware about your website worth.
Website Worth Calculator $ 199K
Put the following HTML code in your website on main page(anywhere you want) to show your website price and domain worth.


   

Sell my website


   

Sell my domain

If you own this website and want to sell on siteprice.org, just register and verificate it.
siteprice.org allows people contact with you who may interest with your website/domain. You can sell your domain name with website hosting.


Yes I like this website!
Are you interesting or maybe will interest with this website/domain?
So rate this website to let the website owner knows how many people following his/her website.

Total People Rated: 0


Are you the owner of this website? Don't miss your chance, there is always a buyer for everything. Put the widget code to your website and put your website to siteprice.org On Sale page.What is siteprice.org?

siteprice.org is a free website worth calculator and domain valuation tool.

siteprice.org helps you to find your website market price and your domain value. siteprice.org estimates the website market price(not the business price) with using several information with gathering, collecting and analyzing data from internet resources.

The algorithm makes an estimation for the website value assuming that if the website uses Google Adsense in every page and 3 ads in proper best locations. If you own this website and even if you are using Adsense and not getting a similar income, we would suggest to research ad placement to get better income.

To estimate the worth of a website, siteprice.org calculates with its own unique algorithm. If you want to sell your website or buy a website you'll probably need to know that "what is the estimated value of the site" and appraise it.

And maybe your website or a website worths thousands. Maybe you don't even think about to sell your website, but don't miss your chance, calculate your website estimated price and put it your site to catch somebody who may want to interest your website.

siteprice.org allows you to sell your website/domain and buy websites with website hosting. You can find cheap domains and purchase domain names. To sell your website or domain, calculate your website price then put the siteprice.org code to your website to attrack your visitors to sell your website/domain and tell them you may sell your website or domain.

If you want to sell websites you own or buy an already existing website, siteprice.org is one of the easiest place that you can find. We want to bring sellers and buyers together and contact with them easily and establish a trade environment.

Metrics

Daily Unique Visitors: Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.

Daily Pageviews: Estimated total Daily Pageview count.

Avg. Time On Site: Average time on website is calculated based on alexa values.

Daily Ads Revenue: Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.

Monthly Ads Revenue: Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Yearly Ads Revenue: Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Moz Links: Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count. Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.

Majestic Referring Domains: Total unique number of domain count pointing to this website

Majestic Referring IPs: Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.

Alexa Backlinks: Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.

SemRush Links: Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.

Majestic External B.: Total number of external backlinks to root URL.

Moz DA(Domain Auth.): Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.

Moz PA(Page Authority): This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.

Moz Rank: MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.

Majestic Trust Flow: Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.

Majestic Citiation Flow: Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.

SemRush Rank: SemRush Rank is kind of a ranking calculated by SemRush similar to Google Pagerank.

Keywords in Top 100: Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.

Search Engines Indexing: Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.

Alexa Rank:Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.

Website Speed: Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...

Facebook Likes: Number of likes that related to root URL on Facebook

Facebook Shares: How many times page was shared on Facebook

Facebook Reactions: Number of reactions that related to URL on Facebook

Facebook Comments: Number of comments that related to URL on Facebook


 


Latest sites