ailehekimligi.gov.tr website worth and domain value is $ 5,609www.ailehekimligi.gov.tr website price

ailehekimligi.gov.tr

estimated website price is
$ 5,609
Domain Value Estimator $ 5.6K
Site Price calculated at 5/20/2020   

Website Price calculated long time ago.
Click here to recalculate current price.
This website/domain is on-sale. You can see the details on www.siteprice.org/OnSale.aspx page.

Website Info   
Domain Name: www.ailehekimligi.gov.tr
Title: aile hekimliği dairesi başkanlığı
Description: aile hekimliği dairesi başkanlığı
Keywords:
ailehekimligi ailehekimi doktor asm
tsm hsgm aile Hekim bul
THSK halk sağlığı halk sağlığı kurumu sağlık bakanlığı
aile hekimliği Laboratuvarlar bulaşıcı hastalıklar Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Genel Müdürlük birinci basamak Bulaşıcı hastalık
laboratuvar içme suları havuz suları beslenme
sarılık kanser okul öğrenci
obezite tütün endemic tuz
mikrobiyoloji grip epidemic saman nezlesi
biyosidal mevsimsel grip vulnerable obsessive
secretion vektörel hay fever jaundice
salgın Yellowish KKKA secrete
glandular salgı Havanı Koru kronik hastalıklar
ambalajı sular damacana takip zoonotik tularemi
'kırım kongo kanamalı ateşi' cocuk ergen kadın üreme fizikselaktivite
salgı bezlerine ait salgılama salgılamak salgın hastalık
saplantılı sarımsı savunmasız to cause
sebep olmak stok temperature şişmanlık
solunum schizophrenia şişme reserve
Obesity gizli Şiş infant
Anthrax solunum sistemi sıvı sanitary
hararet soluk sıkıntı neuropathy
şizofreni breakdown Respiratory System sinir hastalığı
süre sıcaklık duration sinüzit
Rezerv şişkinlik violent Digest
sinusitis Distress Swelling respiration
expiration stenosis during süt çocuğu
irritability sıhhi Conclusive sinirlilik
boyunca stenoz Inhaler thirst
ŞARBON Darlık Neurodegenerative breathlessness
distension SNSI as a result swollen joint
INSIDIOUS susama neden olmak septic sore throat
septik farenjit sağlıkla ilgili fluidliquid sindirmek
sinir bozukluğu ruhen çökme sinir dokusunun zamnala yok olmasıyla ilgili asablik
soluk almama soluksuzluk wind pipe soluk borusu
nefes verme soluma to respirate solumak
soluk alıp vermek to terminate sonlanmak bitirmek
as a consequence sonuç olarak sonuçlandırıcı to wash out
su ile temizlemek süresince şiddetli turgid
şişmiş şişmiş eklem sceptic şüpheci kimse soluğu ciğerlere(narkoz vb.) verme aygıtı
zehirli gazlardan korunma aygıtı treatment Aging aşı
tumor top yağ manufacture
tedavi vücut ülser ilgi
component verem üye tobacco
body fat Tam üst
Endurance relation vein via
half-life Hazardous injury yaralanma
yaşlanma şişman kurmak yaralı
uyku hali yara titreme varis
tepe tetanoz consumption ürtiker
yan etki tümör spark tuberculosis
trigger Reproductive scar Vaccination
tremor drug addiction aşılama Tüketim
propagate confront wounded uykusuzluk
wound sediment toru urticaria
tehlikeli yağlı typhoid through
Tifo tapeworm post-traumatic accumulate
üretmek çoğaltmak metastasize diagnose
tetanus direnmek yara izi dayanıklılık
yoluyla way of life side effect Platelet
trombosit react resist uyuşukluk
Tekrarlayan incinme uyuşturucu bağımlılığı tahammül
Hypothermia ulcer taşımak disfigurement
terlemek tahriş üçlü takım ESTABLISH
stimulant Recurrent specialisation Traid
lethargy öğe INJECTION varix
dormancy Inoculation provoke moreover
withstand chafe fat gain irritate
Heal wounds wakefulness obstruct to sweat
irremediable INSOMNIA yakınlık IRRITATION
respond to to treat excrete Üstelik
tenya overlying uzuv dayanma
intolarence tahammülsüzlük tahriş etmek baştan aşağı
tanı koymak to transmit if left untreated tedavi edilmezse
tedavi etmek tedavisi imkansız tepki vermek to institute
tesis etmek teşhis etmek tıkamak jail fever
ürperme toplanmak toplar damar çökelti
therepeutically töropatik tedavi amaçlı travma sonrası
tetiklemek tüm vücuda yayılmak national health scheme ulusal sağlık planı
uyanıklık hali uyarıcı madde uzmanlaşma uzuv. parça
üreyen üzerinde uzanan vasıtasıyla rich in vitamins
vitamin yönünden zengin to stress vurgulamak vücut ısısında düşme
vücutta şekil kaybı(kozmetik bozukluk) vücuttan atmak boşaltmak yağ birikimi
to relate yakınlığı olmak yaralamak berelemek
kızartmak yaraları iyileşmek yarı ömür age-linked
yaşa bağlı yaşam biçimi life will yaşama isteği
confined to bed anorexia Vessel stage
Fasting teens art lung
remodeling Pause acil ameliyat
buhar böbrek growth facial
diyabet disorder flow spot
Nokta bez akciğer kanseri neck
bağırsak head Zone beat
büyüme asthma hypertension kidney
dolu empty emergency pain
ağrısız horn Ağrı Açık
brain Yol dementia beyin
pulse yeni doğan outpatient pressure
akut Fatigue junk food boyun
Damar Vaccine kişi gut
Baş Çağdaş newborn current
bacak deficit nutritional vapour
dar astım bağışıklık akciğer
zayıf debris zararlı droplet
ovulation belirti engelli nabız
atardamar Lean yumurtalık choke
acil durum contagious bölge arka
operation teenager Dizziness damlacık
boğmaca boynuz Lung Cancer Starve
PULMONARY throughout wet Exemption
Ache Ameliyathane yumurtlama donor
Antigen leke bulantı Dire
posture düğüm Ateşli antibody
swallow bronchitis boşaltım yüksek tansiyon
Bronşit spread cerebellum öldürücü
bilinçaltı demented manifestation ağrılı
bunama Acute nodül akım
bozukluk basınç unconscious yorgunluk
emit ankle muafiyet cervical
Malfunction tıkalı nefes darlığı Zayıflık
yumru Occasional artery leg
yeterli birey ovary Baş Dönmesi
whooping cough torrid Akış overdose
anlamak painful ayak bileği lumen
hind beyin görüntüleme Latent Atma
nausea weakness tract infanticide
brain imaging tight adequate intermittent
gland nodule ağrı kesici zihinsel özürlü
Sağlık belgesi Intensive Care Unit trimester infect
buğu ağır neoplasia antijen
antikor Backward underlying Beyincik
baygınlık mentally handicapped sıkı sakatlık
güçsüzlük yağsız eksik Therefore
operating theatre zeka geriliği painkiller Zayıflatmak
bronş painless shortness of breath aşama
sıska arttırmak committed vuruş
faint agony comprehend thereby
böylece Suppress annoying unconsciousness
vaccinate compromised paternal Intensely
noxious thus toward Anoreksi
pulmonary tuberculosis drowsiness laceration Infectious
Febrile hypersensitive upsetting to raise
Resorption Vahim yutmak bastırmak
böylelikle atım excretion undernutrition
yeniden şekillendirme geçerli meninges distinguish
Subdue compared with Stuffy deglutition
apnoea benek infirmity IMMUNIZATION
Clean Bill of Health Instil bruselloz Yoğun Bakım Ünitesi
weaken aşılamak yükseltmek üzücü
iNDIVIDUAL IMMUNITY afflict düzensizlik
hindbrain acı Aralıklı yutkunma
undergo zerre bronchus expectorate
bağışçı azaltmak yatağa bağlı yatağa mahkum
to predispose yatkın kılmak dissaminate yayılmak
yaymak replacement pancreas yedek pankreas yeni ve anormal hücre çoğalması
yeniden emilme yetersiz beslenme yırtılmaya bağlı oluşan yara yoğun bir şekilde
yüksek kalorili ama besin değeri düşük hazır yiyecekler yüzle ilgili zarar vermek to harm
zayıf düşmüş weak pulse zayıf nabız to attenuate
güçten düşürmek mental reterdation zeka geriliği olan altta yatan
baştan başa -e doğru ile karşılaştırıldığında hearrt failure
kalpyetmezliği satisfactoriy tatminkar 13-19 yaşları arasında olan
13-19 yaşları arasındaki kişiler 3 aylık dönem çok ciddi aç olma
fair-skinned açık tenli açlıktan ölmek akciğer veremi
akciğere ait altında yatan temelindeki altını ıslatmak işemek
ameliyat geçirmek recovery ward ameliyat sonrası kendine gelme odası sinir bozucu
yememe hastalığı ara sıra olan ara durak artık madde
yıkıntı ürünü to augment to implant aşırı doz
aşırı duyarlı take in excess aşırı miktarda almak aşırı uyuklama hali
ateşe ait ayakta tedavi edilen hasta ayrımına varmak to reduce
hafifletmek baba tarafından bağırsak vb. tüp şeklindeki bir organın iç boşluğu bağışıklık kazandırma
immune-compromised bağışıklıkları tehlikede olan bağlı olan işlenen
balgam çıkartmak kan tükürmek bayılmak mucous cot
bazı uzuvların iç yüzünü kaplayan salgılı zar bebeklerin öldürülmesi to fail becerememek
bedenin duruş şekli belirti göstermeyen ortaya çıkış nutrient composition
besin bileşimi beslenmeyle ilgili beyni örten 3 membran'dan biri beynin arka kısımları
bilinçsizlik boğmak nefesini kesmek boyun ile ilgili
to impair bozmak bozuk işleme undulant fever
akdeniz/malta humması bu yüzden bulaştırmak to infect
bunamış cancer cell Gender
kürtaj ilaç GEBELIK özgü
egzersiz breast hamile delivery
preserve worldwide Merkezi Kas
dil taşıma demir heart
shadow tissue iron real
kalp muayene relationship abortion
hareketlilik doğum depresyon model
Ebe mutlak Diş nakil
özel Sessiz Örnek target
Çift öz breath toothpaste
decay Egzama transmission next generation
büyütmek kan dizanteri Strong
depression anxiety drug karın
absolute dev exercise muscle
memory gelişme Stem Cell Uncut
Skull central posterity felç
inme Vitality hedef ilişki
liver evrensel incubator
seizure çapraz kesintisiz gam
Rash hacim göğüs Giant
kıkırdak Düz kök hücre contract
implant Eczema progressive hüzün
remarkable effect subject ARM
valve medication hafıza function
rod Grief hasta preparation
Inevitable Fibre knee gerçek
kırık engel eklem kireçlenme
cinsiyet pattern zinc relief
cognitive Kol cure konu
Çinko uyuşturucu diş macunu konuşma bozukluğu
genetically modified childhood koruyucu sick
iyileşmek çare karaciğer kene
idrar dışkı ilkel primitive
doku iskelet bone Resistance
blood kalp krizi dezenfektan volume
kılcal damar geçiş paralysis rot
joint fracture deformity dolaşım
hücre çene kafatası havale
dahili fetal neonatal breastfeeding
midwife jaw heal outbreak
meningitis SNORE çarpıntı Circulate
belly juvenile diabetes pregnant hereditary
congenital Bağlantı temperament kızamık
kabakulak partial vent hypochondriasis
Skeleton INTERNAL node Soy
examine Topic Polio hazırlama
Contraction appetite kadar intravenous
malnutrition defect Tear ergenlik
endişe kaygı migratory bout
exposure Conserve disable scratch
fatal Tooth kansızlık buble
against işlev miyop hipermetrop
düzenleme iltihap blood test aynı
Dysfunction smooth tongue nod
Postür kasık kuyruk Gezici
abort kanama delik Has
dikme ItCH cavity kalıtsal
kuduz rabies disinfectant tick
however modify gerilim deficiency
Passage Contaminate yalnız bladder
menenjit koltukaltı Tension çocukluk
strain kurtulma supportive çeşitli
nöbet lif circulation
diz remedy abdomen limb
paralyze kemik iliği direnç particular
caudal benzer measles pair
gestation reinforcing heredity geçici
diphtheria eyeball chest AVERT
mortal maintain Anemia kalıtım
kobay genetic mutation döküntü enfarktüs
Kesin productive gerçekleşmek yaşamak
mesane puberty hypotension personalized medicine
judgement crucial çubuk gebe kalma
appearance Swollen infected bowel
çıkarma değişken kalın bağırsak extraction
projectile Flushing kulak tıkacı geçme
daralma lik tensile vomit
malaise undernourished gözyaşı unlikely
One in a Million görünüm izole denek
across Cartilage kullanma urine
enlarge permeability prolific helpless
Isolated mutant tendency hallucination
etki dysentery conceiving mumps
dose miyalji varied preservative
blood transfusion marrow Doz Earplug
kan grubu arteriosclerosis Keder gölge
kısmi Vasoconstriction fertilize tachycardia
halüsinasyon kas ağrısı Blister calcification
transient Muhakeme kasılma sökme
Huy beslenme bozukluğu idrar Torbası haemorrhage
durdurmak paralysed mesele destekleyici
acquired parturient capillary groin
Notch innate kalp çarpıntısı kan sayımı
kan nakli kan testi pürüzsüz doğuştan
withdrawn deride reversible scarlet fever
cansız kuvvetli irreversible Çomak
horlamak hypoxia Lethal gereksiz
persistant Muscle power related to devamlı
Scurvy narrowing heartache inanimate
stomach upset infraction Actually decompose
dilate inhibition armpit myope
blood vessel german measles dilated palpitation
Malady inborn inhale fruitful
temporarily myalgia Hiccup Intracranial
evanescent inescapable unavoidable blood count
near-sighted irsi congestive as well as
far sighted spontaneity biçim görünüş
kabarcık excreta somewhat get over
nasılsa additionally dejection Germicide
su toplama deficient unexplored pull through
sedate cytological liveliness in-patient
threadworm blood group Deteriorate propensity
insoluble kötü beslenme voluntarily unreliable
hypermetropic Bubonic plague glottis pass along
geçimsiz INVASIVE late starter Carcinogenicity
Düşük Tansiyon Çentik Palpate stealthy
maruz kalma Mizaç to inactivate INFLAMMATION
dünya çapında isilik yarık sağlıksız
idman mass vaccination iştahsızlık osteoclast
iştah çocuk felci at least kas gücü
hipoksi constrict etiologic hospitalize
nefes almak kıl kurdu kusmak to shrink
büzüşmek to survie canlılığını sürdürmek spread tobulaştırmak
criple diğer tarafa çaresiz çarpıklık
çekingen içine kapanık çeşitlilik gösteren to eliminate
çıkarmak ortadan kaldırmak bertaraf etmek to extract
özetlemek özünü çıkarmak çocuk düşürmek çok az bir olasılıkla
çok önemli çözünmeyen erimez çürümek
to worsen daha da kötüleşmek iç tarafta damar içi
damar sertleşmesi daraltmak büzmek go badçürümek
vaiable değiştirmek to alter başka şekle sokmak
to result from -den dolayı olmak suffer from -den muzdarip olmak
to be composed of -den oluşmak -den müteşekkil olmak die of
-den ölmek deri altına inen vücut içi takviye edici
worsen deterioratekötüleştirmek diteri dikkate değer
genişlemiş susceptibility to dirençsizlik distendedşiş
dişte çürük knee to perlvis dizden leğen kemiğine kadar doğum yapan
doğumdan sonraki 4 haftayla ilgili doğuştan olmayan sonradan elde edilmiş devinim
dolaşmak to sheed dökülmek dağılmak
döllenmek to pause ara vermek duruş şekli
remadiable düzeltilebilir irregulary düzensiz olarak
-e karşı eğilim to tend eğilimi olmak
prone (to) eğilimli yatkın ek olarak
eksiklik elle muayene etmek to suck emmek
emzirerek besleme worrisome kaygı verici enfekte olmuş
to intubate entübe etmek ortaya çıkma indentical
tıpa tıp etkisiz hale getirmek etkisiz kılmak to revolve
etrafında dönmek scene of disaster felaket bölgesi felç olmuş
fetüse ilişkin fışkırır tarzda to herniate fıtıklaşmak
fonksiyon bozukluğu doğurgan geç başlayan(konuşmaya vs.) geçici olarak
gerçirgenlik gelecek kuşaklar genellikle çocuklar ve ergenlerde görülen genetiğiyle oynanmış
genetik değişim genişletmek to take place gerçekte
superflous geri dönüşlü geri dönüşsüz gerilebilir
gerileyebilme gerilme to stretch germek
gerginleşmek girinti papillary dilation göz bebeğinin açılması
göz küresi loss of muscle güç kaybı every-other-day
gün aşırı güvenilmez hastalığa yakalanmak hastalığı yenmek
course of illness hastalığın seyri hastalık hastası olma durumu be taken ill
hastalık kapmak hastalık nedenleriyle ilgili hastalık nöbeti hastalıktan kurtulmak
hastanede yatan hasta admission to hospital hastaneye kabul hastaneye yatırmak
hastayı operasyon öncesi uyuşturmak discharge from hastayı taburcu etmek vitally important
hayati öneme sahip yet unborn generations henüz doğmamış nesiller her ne kadar
hıçkırmak hıyarcık vebası hiç olmazsa en azından
hücreye ilişkin idrakla ilgili öğrenmeye dair secondary condition
ikincil sağlık sorunu -ile ilgili result in -ile sonuçlanmak
ilerleyici ill-fed undefed yetersiz beslenmiş
inatçı incelemek kaçınılmaz insandan insana aktarmak
ortaya çıkan kızarıklıklar ıschemic stroke iskemiye (yetersiz kan akımı)bağlı felç iskorbüt
yetersiz c vitamini alımına bağlı hastalık istemli well-nourished iyi beslenmiş
well-rested iyi dinlenmiş kaçınmak abstain from
kafatası içinde bulunan kalbin atması soya çekim kan damarı
kan damarlarındaki daralma leukemogenic kan kanserinin nedeni olarak gösterilen faktörlerle ilgili kan veya su toplamasıyla ilgili
hemoraj bleed to death kanamadan ölmek kanser yapma eğilimi
kapakçık lean tissue kasılmak kaşımak
to itch kaşınmak kemik (bonykemiksi) kendiliğinden oluş
kendini fark ettirmeyen sinsi Iyme disease kenenin taşıdığı bir bakteri yoluyla bulaşan bir enfeksiyon
keşfedilmemiş keyifsizlik kapiller kırgınlık
kısa ömürlü kımıkçık kızarma kızıl humma hastalığı
kişiselleşmiş tıp kitsel aşılama aşılama kampanyası kol veya bacaklardan her biri
speech defect kötüye gitmek kusur / hata kuöz
laç verme ilik kemiği vigourcanlılık securekorumak
to obligate mecbur bırakmak mide boukluğu mikrop öldürücü
milyonda bir mutasyon uğramış organizma factitous mücadeleci
nasıl oluyorsa health hastane originate
life survivor tedavisi Chamber
rejim besleyici nedenleri dönem
belirtileri özellik plaque pompa
aile hekimi Cyclic hijyen recovery
hekim kanal oran rate
plaka revival feature pathology
Dressing pump sample yanıt
dress romatizma pansuman dissection
morbid sağlık ocağı halsizlik virüs
baş ağrısı kusma relapse oxygen
el yıkama oksijen REM deafness
hız ateş Odacık boşluk
patoloji parsiyel oluk dyslexic
Numune antibiyotik Periyodik bile
ishal dietary Boğaz ağrısı Spinal Cord
life time regimen sss pis
Span Reaction Phase mikrop
öksürük Nezle burun akıntısı neuron
groove ödem lifelong raşitizm
Kuş Gribi Rebound in utero prognosis
rahatlama stillborn Sağlık Programları debilitate
dönemsel Sinir Hücresi intoxication nourishing
omurgalı cough omurilik hamilelikte grip
health promotion safra discoloration mortality
pathogen nutritious Edema clot
önceden sağırlık pathological ömür
rağmen pıhtı nöron relieve
grip aşısı resuscitation wholesome Parçalama
gidiş foul revive Spirometer
diş taşı vertebrate saat başı rheumatism
emerge domuz giribi nitelik feci
reaksiyon penetrate Exhale Fateful
prescribe beforehand though Sedative
Rickets nonlethal ölümcül rahatlamak
'sağlık bakanlığı' bile duct resurrect a variety of
sakinleştirici gallstone patolojik disABILITY
sağlık İnfluenza a sınıfı saglık ocagı web sitesi şartı 'Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'
nefes borusunun ağzı nefes ölçer nefes vermek at the onset of
nın başlangıcında nüfuz etmek okuma zorluğu çeken spring from
-den kaynaklanmak to rule out öldürücü olmayan ölü doğmuş
ölümlülük ölüm oranı ömür boyu süren daha evvel
take steps önlem almak to prevent önlemek
pansuman yapmak patojen pek çok çeşit perhizle ilgili
perhiz yemeği pıhtılaşmak kirli bozuk poisoningzehirlenme
to pump pompalamak prognoz (bir hastalığın süresi ve gelişimi hakkında tahmin) rahimde
henüz doğmamış rapid eye movement (uykuda rüyaların görüldüğü süreç) to report rapor etmek
düzelme reçete yazmak unprescribed reçetesiz
rejim-perhiz remedyrelief şifa renk bozukluğu yaşama döndürme
yeniden diriltmek canlandırmak houtly safha
safra kesesi (gallbladder) safrataşı sağ kalmak sağlığı kötülemek
depreşmek sağlık geliştirme healthcare schemes sakat bırakmak
soğuk algınığı risk grupları alı yan etkileri '65 yaş üzeri'
'Grip Risk Grupları' 'Grip ve Gbelik' Bebeklerde grip cocuklarda grip
vasektomi nedir
Domain Age: 11 years, 2 months, 12 days
Hosting Provider:
Categories:


Estimated Website Traffic & Revenue
Daily Unique Visitors Daily Unique Visitors ? :
Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.
Daily Advertisement Revenue Daily Ads Revenue ? :
Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.
$0.00
Daily Pageview Count Daily Pageviews ? : Monthly Advertisement Revenue Monthly Ads Revenue ? :
Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$0
Average Time Duration on Site Avg. Time On Site ? :
Average time on website is calculated based on alexa values.
Yearly Advertisement Revenue Yearly Ads Revenue ? :
Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.
$0

Backlinks
Moz Links Moz Links ? :
Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count.

Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.
Majestic Referring Domains Majestic Ref. Domains ? :
Total unique number of domain count pointing to this website
Majestic Referring IPs Majestic Referring IPs ? :
Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.
Majestic External Backlinks Majestic External B. ? :
Total number of external backlinks to root URL.
SemRush Links SemRush Links ? :
Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.
18,153 Alexa Backlink Alexa Backlinks ? :
Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.
1,121

Site Rankings
Moz DA(Domain Authority) Moz DA(Domain Auth.) ? :
Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.
-1 Moz PA(Page Authority) Moz PA(Page Authority) ? :
This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.
-1
Moz Rank Moz Rank ? :
MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.
Majestic Trust Flow Majestic Trust Flow ? :
Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.
Majestic Citiation Flow Majestic Citiation Flow ? :
Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.
SemRush Rank SemRush Rank ? :
SemRush Rank
-1
Keywords in Top 100 Keywords in Top 100 ? :
Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.
-1 Alexa Rank Alexa Rank ? :
Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.
-1

Site Visibility
Google Pagerank Google Pagerank ? :
Google pagerank is one of the most determining factor for a website quality today. And getting a high PR value is not an easy task. It requires lots of quality work. So Google pagerank value is an important factor for site price worth calculation.
-Not Important Anymore- Bing Visibility Bing Index ? :
Bing Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.
Google Visibility Google Index ? :
Google Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.
check Website Speed Website Speed ? :
Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...
.9 (fast)
Yahoo Visibility Yahoo Index ? :
Yahoo Index Count. Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important calculating the website value. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too.

Social Media Visibility
Facebook Likes Facebook Likes ? :
Facebook Like Count of main page.
0 Facebook Shares Facebook Shares ? :
Facebook Share Count. How many times page was shared on Facebook
554
Facebook Reactions Facebook Reactions ? :
Facebook Reactions. Number of reactions that related to URL on Facebook
12 Facebook Comments Facebook Comments ? :
Facebook Comments. Number of comments that related to URL on Facebook
5

Top Competitors - Similar Sites
Competitor Url
Website Worth

www.ailem.com $ 6.8K www.sumae.gov.tr $ 4.4K www.lokman-hekim.net $ 3.5K www.saglicaklakal.com $ 3K www.tibbisuluk.com $ 3K www.medikent.com.tr $ 2K www.estetikburun.com.tr $ 1.3K www.fitnessproductstore.com $ 800 www.runnersworldtr.com $ 700 www.sarayapartotel.com $ 100

Top Competitors & Similar Websites Similar sites like ailehekimligi.gov.tr

SEO Checker & SEO Analyzer Report
Follow ailehekimligi.gov.tr
E-mail: OK  

Top 5 Keywords send traffic to the website


Share ailehekimligi.gov.tr on Social MediaIs this your website? What if somebody wants to buy it?
About 100.000 people visit siteprice.org monthly. What if somebody wants to buy your website/domain? Don't miss your chance! Put our widget into your website so people can be aware about your website worth.
Website Worth Calculator $ 5.6K
Put the following HTML code in your website on main page(anywhere you want) to show your website price and domain worth.


   

Sell my website


   

Sell my domain

If you own this website and want to sell on siteprice.org, just register and verificate it.
siteprice.org allows people contact with you who may interest with your website/domain. You can sell your domain name with website hosting.


Yes I like this website!
Are you interesting or maybe will interest with this website/domain?
So rate this website to let the website owner knows how many people following his/her website.

Total People Rated: 0


Are you the owner of this website? Don't miss your chance, there is always a buyer for everything. Put the widget code to your website and put your website to siteprice.org On Sale page.What is siteprice.org?

siteprice.org is a free website worth calculator and domain valuation tool.

siteprice.org helps you to find your website market price and your domain value. siteprice.org estimates the website market price(not the business price) with using several information with gathering, collecting and analyzing data from internet resources.

The algorithm makes an estimation for the website value assuming that if the website uses Google Adsense in every page and 3 ads in proper best locations. If you own this website and even if you are using Adsense and not getting a similar income, we would suggest to research ad placement to get better income.

To estimate the worth of a website, siteprice.org calculates with its own unique algorithm. If you want to sell your website or buy a website you'll probably need to know that "what is the estimated value of the site" and appraise it.

And maybe your website or a website worths thousands. Maybe you don't even think about to sell your website, but don't miss your chance, calculate your website estimated price and put it your site to catch somebody who may want to interest your website.

siteprice.org allows you to sell your website/domain and buy websites with website hosting. You can find cheap domains and purchase domain names. To sell your website or domain, calculate your website price then put the siteprice.org code to your website to attrack your visitors to sell your website/domain and tell them you may sell your website or domain.

If you want to sell websites you own or buy an already existing website, siteprice.org is one of the easiest place that you can find. We want to bring sellers and buyers together and contact with them easily and establish a trade environment.

Metrics

Daily Unique Visitors: Estimated daily unique visitors count. This value trying to be estimated with several sources like Alexa, Quantcast, Compete, Google Ad Planner etc... It is not %100 correct but with our tests it is very proximate for most of the websites.

Daily Pageviews: Estimated total Daily Pageview count.

Avg. Time On Site: Average time on website is calculated based on alexa values.

Daily Ads Revenue: Daily Advertisement Revenue calculation is based on Adsense income. Today most of the webmasters use Google Adsense. Our estimation is trying to emulate for a better adsense usage if this website uses 3 adsense ads on all pages.

Monthly Ads Revenue: Monthly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Yearly Ads Revenue: Yearly Advertisement Revenue calculation is based on daily ad revenue basically.

Moz Links: Moz Link count. This value gives only the backlinks from another domains, it doesn't include internal(backlinks from the same website) backlinks count. Low but quality backlinks are better than high but poor quality backlinks. So this value has a lower impact in our site price calculation algorithm. Backlinks are very related with Google pagerank so we believe that PR value is more important from backlink count.

Majestic Referring Domains: Total unique number of domain count pointing to this website

Majestic Referring IPs: Total unique number of IP count pointing to this website. More than 1 website can be hosted from the same IP. This only counts as 1 if there is more than 1 website.

Alexa Backlinks: Alexa Backlink Count. Alexa indexes and shows the backlinks of a website very fast. You should always check your competitors alexa backlink page.

SemRush Links: Total backlinks pointing to requested domain according to SemRush.

Majestic External B.: Total number of external backlinks to root URL.

Moz DA(Domain Auth.): Moz Domain Authority (DA) is a search engine ranking score developed by Moz that predicts how well a website will rank on search engine result pages. A Domain Authority score ranges from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank. Domain Authority is calculated by evaluating multiple factors, including linking root domains and number of total links, into a single DA score. This score can then be used when comparing websites or tracking the "ranking strength" of a website over time. Domain Authority is not a metric used by Google in determining search rankings and has no effect on the SERPs.

Moz PA(Page Authority): This value show the root page of this domain's Page Authority/ Page Authority (PA) is a score developed by Moz that predicts how well a specific page will rank on search engine result pages. Page Authority scores range from 1 to 100, with higher scores corresponding to a greater ability to rank.

Moz Rank: MozRank is a developed by SEOmoz similar to Google Pagerank and scaled 10-point measurement of website linking authority or popularity of a given page on the internet. MozRank is essentially a link popularity score that reflects the importance of a web page on the Internet in relation to others.

Majestic Trust Flow: Majestic Trust Flow is a metric shows that how trustworthy a site is by measuring its quality and is a score based on quality on a scale between 0-100. This number basically shows the quality of the websites linking to the site.

Majestic Citiation Flow: Majestic Citation Flow is a score between 0 and 100 to measure the link power the website or link carries. It reflects the amount of “link juice” that a site has and is able to pass onto another site through links.

SemRush Rank: SemRush Rank is kind of a ranking calculated by SemRush similar to Google Pagerank.

Keywords in Top 100: Total number of keywords where site in Google's organic search top 100 according to SemRush.

Search Engines Indexing: Indexing is one one of the hardest factor if you have a big website, so we believe that search engine visibility is very important website value calculation. Index count shows also website content size. And huge content increase the possibility of visitors count and advertisement income too. Basically more content and more indexed page is always better.

Alexa Rank:Alexa Global Rank. Alexa is one of the most common website tracker. It measures sites traffic and compares all other websites traffic. Unfortunately it doesn't give always correct values because of manipulations. But it is still the most trustable tracker. And without alexa rank values it is hard to estimate a domain worth.

Website Speed: Website Load Speed as second. This value shows the website loading time in average of real users web browsers. This time doesn't include the time to load all images, stylesheets, etc... But includes DOM loading time...

Facebook Likes: Number of likes that related to root URL on Facebook

Facebook Shares: How many times page was shared on Facebook

Facebook Reactions: Number of reactions that related to URL on Facebook

Facebook Comments: Number of comments that related to URL on Facebook

Is This Website Safe? Click here to Check Website Safety